lider

 

NIE TRAĆ CZASU – JUŻ W CZASIE STUDIÓW ZOSTAŃ PROFESJONALISTĄ!

NOWOCZESNE PRAKTYKI PEDAGOGICZNE
„WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”       

Strona internetowa projektu: www.lider.wsl.edu.pl 

Jeszcze przez dwa najbliższe lata Wyższa Szkoła Lingwistyczna zapewnia studentom specjalności nauczycielskich udział w wyjątkowym systemie praktyk pedagogicznych w oparciu o ścisłą współpracę z 12 placówkami edukacyjnymi z terenu miasta Częstochowy i gminy Olsztyn. Realizowany w tym czasie projekt unijny o nazwie „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli” stawia sobie za cel stworzenie kompetentnego, kreatywnego i w pełni  przygotowanego do skutecznej pracy w niełatwych realiach polskiej nauczyciela-profesjonalisty.

Program ten koncentruje się na indywidualnym podejściu do organizacji i przebiegu praktycznej nauki zawodu nauczycielskiego oraz wyposażenie praktykanta w najwyższe kompetencje wychowawcze – formy i treści do tej pory nieobecne w programach studiów filologicznych.

Wszyscy uczestnicy projektu korzystają jeszcze przed podjęciem obserwacji zajęć szkolnych z serii ekskluzywnych i wysoko cenionych na rynku szkoleń z zakresu metodyki pracy wychowawczej, pracy z uczniem trudnym, stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w pracy szkolnej, międzykulturowości, a podejmując praktyki w szkole pozostają pod indywidualną opieką swojego mentora.

Taki mentorski program daje możliwość elastycznego dopasowania terminów obserwacji i prowadzenia zajęć do możliwości i potrzeb studenta, daje czas na niepospieszne przygotowanie zajęć oraz ich wyczerpujące omówienie.

Student-praktykant otrzymuje sześć certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu, opinię psychologa dotyczącą najistotniejszych cech swego profilu zawodowego oraz zachowuje kopie materiałów wypracowanych w trakcie praktyki w szkole.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego