jak to działa

 

Zapisujesz się na praktyki w biurze projektu – pok. 305 po wcześniejszym  uzgodnieniu osobistym lub mailem dorota@wsl.edu.pl lub ficek@wsl.edu.pl, tak, abyśmy przygotowali niezbędne dokumenty.

Uczestniczysz w pięciu różnych szkoleniach o charakterze warsztatowym przygotowujących do podjęcia pracy wychowawczej i wspomagające dydaktykę w szkole.
Otrzymujesz dostęp do wielu unikalnych materiałów: artykułów, linków, filmów i porad, które zebrane są w kursach projektowych na platformie moodle. Uczestnicy mają do nich dostęp do zakończenia projektu w 2014 r.

Należąc do grupy praktykantów uczestniczących wspólnie w warsztatach pozostajesz jednocześnie „pod skrzydłami” swego mistrza, który wprowadza Cię w tajniki zawodu i dba o Twoje solidne przygotowanie.

Na początkowym etapie tworzenia indywidualnego programu praktyk przechodzisz  badanie psychologiczne mające na celu określenie Twoich predyspozycji zawodowych, znalezienie mocnych stron i wskazanie możliwych kierunków rozwoju osobistego.

Obserwacje w szkole trwają jeden semestr, a po nich sam podejmujesz zadanie przygotowania i przeprowadzenia lekcji według własnych pomysłów. Pozostajesz pod opieką mentora (nauczyciela ze szkoły) oraz opiekuna praktyk WSL, który nadaje Twym praktykom kierunek i rozlicza Cię z Twych działań.
Biuro projektu dba o właściwą organizację i komunikację z uczestnikami, organizuje  spotkania wprowadzające, dyskusje panelowe, event’y, czuwa nad obiegiem dokumentów.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej projektu            
www.lider.wsl.edu.pl

ZAPRASZAMY

Projekt  powstał w ramach działań realizowanych w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynkowe.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego