kontakt

 

Biuro Projektu "WSL liderem w efektywnym kształceni nauczycieli"


Wyższa Szkoła Lingwistyczna
ul. Nadrzeczna 7
42-200 Częstochowa

adres e-mail:

tel.:(34)3655802

PRACOWNICY PROJEKTU:
Koordynator Projektu – mgr Tomasz Kuk wew. 128
e-mail: t.kuk@wsl.edu.pl

Asystent Projektu – mgr Dorota Ficek wew .130
e-mail: ficek@wsl.edu.pl

Asystent Projektu (specjalista do spraw rozliczeń i sprawozdawczości) – mgr Lidia Gworys wew. 129
e-mail: lgworys@wsl.edu.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego