linki

 

Fundusze strukturalne
Fundusze strukturalne

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

http://www.efs.gov.pl

Europejski Fundusz Społeczny Województwa Śląskiego
Europejski Fundusz Społeczny Województwa Śląskiego

http://www.efs.silesia-region.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

http://www.parp.gov.pl/

Unia Europejska Online
Unia Europejska Online

http://www.europa.eu/

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

http://www.mrr.gov.pl/

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej

http://www.men.gov.pl/

 

Szablon strony EFS DOC

kolor

czarno-biały


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego