zapytania ofertowe

 

 

Zakup podręczników, materiałów, programów:

 

27.11.2014

 

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia Specjalisty ds. nadzoru merytorycznego szkoleń dla studentów na potrzeby projektu pt. „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

oświadczenie o braku powiązań

 

27.11.2014

 

Zapytanie ofertowe dotyczące : przygotowania i przeprowadzenia ewaluacji praktyk

na potrzeby projektu pt. „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

oświadczenie o braku powiązań

 

17.11.2014

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biurowych – materiały biurowe w ramach realizacji projektu pt. „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”

zapytanie ofertowe i formularz zamówienia

oświadczenie o braku powiązań

 

3.11.2014

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biurowych – materiały biurowe w ramach realizacji projektu pt. „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”

zapytanie ofertowe i formularz zamówienia

oświadczenie o braku powiązań

 

20.10.2014

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biurowych – materiały biurowe w ramach realizacji projektu pt. „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”

zapytanie ofertowe i formularz zamówienia

oświadczenie o braku powiązań

 

1.10.2014

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biurowych – materiały biurowe w ramach realizacji projektu pt. „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”

zapytanie ofertowe i formularz zamówienia

oświadczenie o braku powiązań

 

1.08.2014

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biurowych – materiały biurowe w ramach realizacji projektu pt. „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”

zapytanie ofertowe i formularz zamówienia

oświadczenie o braku powiązań

26.06.2014

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biurowych – materiały biurowe w ramach realizacji projektu pt. „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”

zapytanie ofertowe i formularz zamówienia

oświadczenie o braku powiązań

 

16.06.2014

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biurowych – materiały biurowe w ramach realizacji projektu pt. „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”

zapytanie ofertowe i formularz zamówienia

oświadczenie o braku powiązań

 

12.05.2014

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu książek do biblioteki Wyższej Szkoły Lingwistycznej w ramach realizacji projektu pt. „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”

zapytanie ofertowe i formularz zamówienia

oświadczenie o braku powiązań

 

14.04.14

Przedmiotem zamówienia jest zakupu materiałów biurowych – materiały biurowe w ramach realizacji
projektu pt. „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”

zapytanie ofertowe i formularz zamówienia

oświadczenie o braku powiązań

 

2.04.14

Przedmiotem zamówienia jest zakupu materiałów biurowych – materiały biurowe w ramach realizacji
projektu pt. „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”

zapytanie ofertowe i formularz zamówienia

oświadczenie o braku powiązań

 

28.02.2014

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Zespołu Szkół w Kusiętach materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”.

zapytanie ofertowe i formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań


*

27.01.2014 a

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych w ramach realizacji projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”.

zapytanie ofertowe i formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań


*

16.01.2014

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych – tonerów, tuszów w ramach realizacji projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli” (koszty pośrednie).

zapytanie ofertowe i formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań


*

16.01.2014

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Szkoły Podstawowej Akademia SOWARD w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli” (zadanie 4 poz. 47).

zapytanie ofertowe i formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

19.12.2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych w ramach realizacji projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli” (koszty pośrednie).

zapytanie ofertowe i formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

19.12.2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Szkoły Podstawowej w Turowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli” .

zapytanie ofertowe i formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

05.12.2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów niezbędnych do realizacji kształcenia oraz praktyk do biblioteki Gimnazjum nr 13 w Częstochowie przyjmującej studentów na praktyki w ramach realizacji projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”

zapytanie ofertowe i formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

2.12.2013

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kompleksowego badania przydatności studentów-praktykantów do wykonywania zawodu nauczyciela-pedagoga zakończonego sformułowaniem profilu psychologiczno-pedagogicznego kandydata stanowiącego podstawowy element przygotowania Indywidualnego Programu Praktyk.

zapytanie ofertowe i formularz zamówienia

oświadczenie o braku powiązań

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

*

2.12.2013

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia Specjalisty ds. nadzoru merytorycznego szkoleń dla KPSPO

zapytanie ofertowe i formularz

oświadczenie o braku

*

07.11.2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Szkoły Podstawowej Akademia SOWARD w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”.

zapytanie ofertowe i formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

14.10.2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Szkoły Podstawowej w Turowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”.

zapytanie ofertowe i formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

01.10.2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych – tonerów, tuszów w ramach realizacji projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli” (koszty pośrednie).

zapytanie ofertowe i formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

02.09.2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli" (koszty pośrednie).

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

01.07.2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych – tonerów, tuszów w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli" (koszty pośrednie).

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

20.05.2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych w ramach realizacji projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli” (koszty pośrednie).

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

12.04.2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Biskupicach materiałów do bibliotek w ramach realizacji projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”..

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

28.03.2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów do bibliotek Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”..

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

20.03.2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów do Gimnazjum nr 12 w Częstochowie materiałów do bibliotek w ramach realizacji projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”..

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

11.03.2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych do Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”..

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

04.03.2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych do Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”..

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

04.02.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE AUDYTU PROJEKTU.

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

04.02.2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Szkoły Podstawowej Akademia SOWARD w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”.

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

24.01.2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Szkoły Podstawowej w Zrębicy materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”.

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

24.01.2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Szkoły Podstawowej nr 2 w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli” .

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

22.01.2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup do V Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli".

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

22.01.2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Zespołu Szkół w Kusiętach materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli".

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

18.01.2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Gimnazjum w Olsztynie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli" .

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

18.01.2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Szkoły Podstawowej nr 13 w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli".

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

18.01.2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Szkoły Podstawowej w Turowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli".

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

18.01.2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Szkoły Podstawowej nr 24 w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli".

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

17.01.2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów niezbędnych do realizacji kształcenia oraz praktyk do biblioteki Szkoły Podstawowej w Olsztynie przyjmującej studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli".

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

16.01.2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów niezbędnych do realizacji kształcenia oraz praktyk do biblioteki Gimnazjum nr 13 w Częstochowie przyjmującej studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli".

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

2.01.2013

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia Specjalisty ds. nadzoru merytorycznego szkoleń dla KPSPO

Zapytanie

Oświadczenie o braku powiązań

 

*

12.10.2012

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów niezbędnych do realizacji kształcenia oraz praktyk do biblioteki Gimnazjum nr 12 w Częstochowie przyjmującej studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

11.10.2012

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów niezbędnych do realizacji kształcenia oraz praktyk do biblioteki Gimnazjum nr 13 w Częstochowie przyjmującej studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

14.06.2012

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów niezbędnych do realizacji kształcenia oraz praktyk do biblioteki Szkoły Podstawowej w Olsztynie przyjmującej studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

31.05.2012

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów niezbędnych do realizacji kształcenia oraz praktyk do biblioteki Szkoły Podstawowej nr 2 w Częstochowie przyjmującej studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

31.05.2012

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów niezbędnych do realizacji kształcenia oraz praktyk do biblioteki Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

31.05.2012

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów niezbędnych do realizacji kształcenia oraz praktyk do biblioteki Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

10.04.2012

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Szkoły Podstawowej nr 24 w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

10.04.2012

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Szkoły Podstawowej w Turowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

30.03.2012

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Szkoły Podstawowej nr 2 w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia
oświadczenie o braku powiązań

*

16.03.2012

Przedmiotem zamówienia jest zakup do V Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia

*

12.03.2012

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Szkoły Podstawowej w Turowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia

*

03.03.2012

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kompleksowego badania przydatności studentów-praktykantów do wykonywania zawodu nauczyciela-pedagoga zakończonego sformułowaniem profilu psychologiczno-pedagogicznego kandydata stanowiącego podstawowy element przygotowania Indywidualnego Programu Praktyk.

zapytanie ofertowe


Formularze:

ofertowe dotyczący przygotowania bazy do wypracowania Indywidualnego Programu Praktyk:

 


*

01.03.2012

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Zespołu Szkół w Kusiętach materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia

*

01.03.2012

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Gimnazjum w Olsztynie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia

*

01.03.2012

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Gimnazjum nr 12 w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia

*

29.02.2012

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów niezbędnych do realizacji kształcenia oraz praktyk do biblioteki Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli" (zadanie 3 poz. 33).

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia

*

23.02.2012

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Szkoły Podstawowej nr 2 w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia

*

20.02.2012

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Szkoły Podstawowej Akademia SOWARD w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia

*

20.02.2012

Przedmiotem zamówienia jest zakup do biblioteki Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia

*

15.02.2012

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Szkoły Podstawowej nr 24 w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia

*

15.02.2012

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Gimnazjum nr 13 w Częstochowie cz. 2 - materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia

*

15.02.2012

Przedmiotem zamówienia jest zakup do V Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie cz. 2 - materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia

*

13.02.2012

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu do Gimnazjum nr 13 w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”

 

zapytanie ofertowe

*

13.02.2012

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu do V Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”

 zapytanie ofertowe

*

13.02.2012

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu do Szkoły Podstawowej nr 24 w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”

 zapytanie ofertowe

*

1.12.2011

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia Specjalisty ds. nadzoru merytorycznego szkoleń dla KPSPO

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie o braku powiązań

*

 25.11.2011

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Szkoły Podstawowej w Zrębicy materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia

*

25.11.2011
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu książek do biblioteki Wyższej Szkoły Lingwistycznej w ramach realizacji projektu pt. „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”.

Zapytanie ofertowe

*

18.11.2011

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Szkoły Podstawowej w Olsztynie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia

*

 

14.11.2011

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Gimnazjum nr 13 w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia

 

*

17.11.2011

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Zespół Szkół w Kusiętach materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia

*

 18.10.2011

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Gimnazjum w Olsztynie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia

*

 

 17.10.2011

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Szkoły Podstawowej w Biskupicach materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia

*

 

17.10.2011

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Szkoły Podstawowej nr 2 w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia

*

13.10.2011

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Szkoły Podstawowej w Turowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli"

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia

*

12.10.2011

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Gimnazjum nr 12 w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia

*

 12.10.2011

Przedmiotem zamówienia jest zakup do V Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia

*

 12.10.2011

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Szkoły Podstawowej nr 24 w Częstochowie materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia

*

 26.09.2011

Przedmiotem zamówienia jest zakup do Akademii SOWARD materiałów do bibliotek szkół przyjmujących studentów na praktyki w ramach realizacji projektu „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”

zapytanie ofertowe, formularz zamówienia

*

26.09.2011

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów do Biblioteki Szkoły Podstawowej Akademia Soward.

zapytanie ofertowe, formularz, specyfikacja

*

01.08.2011

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu podręczników do BibliotekiWyższej Szkoły Lingwistycznej.

zapytanie ofertowe, formularz

wybór najkorzystniejszej oferty


Szkolenia:

Zapytanie ofertowe: Ewaluacja praktyk studenckich

25.04.2011

Przedmiot zamówienia jest usługa: opracowanie i przeprowadzenie ewaluacji praktyk (opracowanie materiałów, prowadzenie badań, analiza wyników).

szczegóły zapytania

 


Zapytanie ofertowe: "Szkolenie metodyczne" dla studentów

15.03.2011

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenia szkolenia metodycznego studentów

szczegóły zapytania

wybór najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe: "Międzykulturowość w nauczaniu" dla studentów

28.03.2011

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenie szkolenia studentów pt. "Międzykulturowość w nauczaniu"

szczegóły zapytania 

wybór najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe: "Szkolenie multimedialne" studentów

15.03.2011

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenia szkolenia multimedialnego studentów

szczegóły zapytania

wybór najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe: "Praca z uczniem trudnym" studentów

15.03.2011

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenia szkolenia dla studentów pt. "Praca z uczniem trudnym"

szczegóły zapytania

wybór najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia psychologiczno-pedagogiczneg dla studentów

15.03.2011

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenia szkolenia psychologiczno-pedagogicznego dla studentów

szczegóły zapytania

wybór najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe: "Międzykulturowość w nauczaniu" dla nauczycieli

28.03.2011

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia pt. "Międzykulturowość w nauczaniu"

szczegóły zapytania

wybór najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe: "Nowoczesne technologie w pracy pedagoga/nauczyciela"

7.03.2011

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania materiałów dydaktycznych do szkolenia oraz przeprowadzenia szkolenia pt. "Nowoczesne technologie w pracy pedagoga/nauczyciela"

kliknij aby dowiedzieć się więcej

wybór najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe: "Praca z uczniem trudnym"

7.03.2011

Informujemy o uruchomieniu zapytania ofertowego na szkolnie pt. "Praca z uczniem trudnym". Oferty prosimy składać do 25 marca 2011 r. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

wybór najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe: "Autoprezentacja"

7.03.2011

Zapytanie ofertowe dotyczące: przygotowania materiałów dydaktycznych do szkolenia oraz przeprowadzenia szkolenia pt. "Autoprezentacja".

Szczegóły zapytania

wybór najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia psychologiczno-pedagogiczneg dla mentorów

7.03.2011

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia psychologiczno-pedagogicznego dla mentorów

szczegóły zapytania

wybór najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe dotyczące szkolenia z zakresu mentoringu

7.03.2011

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania materiałów dydaktycznych do szkolenia oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu mentoringu.

Szczegóły oferty

wybór najkorzystniejszej oferty


07.03.2011

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przygotowania materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenia szkolenia multimedialnego na potrzeby projektu pt. „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”.

Szczegóły oferty


Zapytanie ofertowe: "Komunikacja werbalna i niewerbalna oraz techniki przekazu"

7.03.2011

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania materiałów dydaktycznych do szkolenia i przeprowadzenia szkolenia pt. "Komunikacja werbalna i niewerbalna oraz techniki przekazu".

kliknij aby dowiedzieć sie więcej

wybór najkorzystniejszej oferty


7.03.2011
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia pt. „Praca z uczniem trudnym” na potrzeby projektu pt. „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”

kliknij aby dowiedzieć sie więcej

 


Sprzęt dydaktyczny:

21.11.2011

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu kamer cyfrowych oraz stojaków do kamer:


Sprzęt dydaktyczny:

26.09.2011

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu tablicy interaktywnej (wyposażenie pracowni - C):


Sprzęt dydaktyczny:

23.08.2011

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu projektorów, ekranów, prezenterów (szkoły):


Sprzęt dydaktyczny:

22.08.2011

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych (szkoły):


Sprzęt dydaktyczny:

06.04.2011

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu projektora HD i ekranu (wyposażenie pracowni - B2):


Sprzęt dydaktyczny:

28.03.2011

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wyposażenia pracowni (karta video, oprogramowanie, prezenter, urządzenie wielofunkcyjne, kamera cyfrowa, stojak) (wyposażenie pracowni - B1):


03.03.2011

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu oprogramowania wspomagającego prowadzenie zajęć (wyposażenie pracowni - E):Zapytanie ofertowe: "Zatrudnienia Specjalisty ds. nadzoru merytorycznego szkoleń dla KPSPO"

 

15.02.2011

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia Specjalisty ds. nadzoru merytorycznego szkoleń dla KPSPO.


 

ARCHIWUM:

 

wyposazenie_pracowni_multimedialnej_d.pdf pobierz Adobe Reader


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego