aktualności

 

Praktyki w nowym roku akademickim 2014/2015

1.10.2014 r.

Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych odbyciem praktyk pedagogicznych w roku akademickim 2014/2015 do przystąpienia do programu WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli. Program współpracuje z 13 szkołami i 120 nauczycielami, którzy prowadzą mocno zindywidualizowany program praktyk dla studentów filologii angielskiej, germańskiej oraz edukacji wczesnoszkolnej. Oprócz solidnych praktyk w szkole każdy uczestnik otrzyma w programie szereg interesujących materiałów szkoleniowych w postaci kursów e-learningowych na platformie edukacyjnej projektu. Zaprosimy Państwa również na badanie psychologiczne w kierunku predyspozycji zawodowych. Biuro Projektu pok. 305 zaprasza do udziału w praktykach.

*

Badania psychologiczne

20.09.2014 r.

Szanowni Studenci, rozpoczynamy zapisy na badania predyspozycji zawodowych dla studentów podejmujących praktyki w programie LIDER. Terminy będziemy ogłaszać sukcesywnie w miarę przyjmowania nowych uczestników. Informacje o terminach wysyłamy Państwu e-mailem. Wstępnie proponowane terminy to 26 września, 24 i 26 października 2014 r. Prosimy o kontakt z Birem Praktyk w celu zarezerwowania sobie terminu spotkania z psychologiem.

*

Siódmy panel dyskusyjno-ewaluacyjny projektu

30.04.2014 r.

W dniu 15 maja 2014 r. o godz. 16:00  odbędzie się siódmy panel dyskusyjno-ewaluacyjny projektu. W programie prezentacje:
dr hab. prof. AJD Jadwiga Bednarek:

"Mój świat wyznacza granice mojego języka" - o tym, co kognitywistyka może dać dydaktyce”

dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski:

Radzenie sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo w klasie


Z uwagi na konieczność przygotowania materiałów szkoleniowych i zaświadczeń prosimy Państwa o zgłaszanie uczestnictwa do dnia 10 maja 2014 r. mailem na adres: ficek@wsl.edu.pl

*

Rekrutacja nowych studentów na praktyki

12.04.2014 r.

Szanowni Studenci, rekrutacja na praktyki programu LIDER prowadzona będzie nieprzerwanie do trzeciego kwartału 2014 r. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w celu rozpoczęcia uczestnictwa w programie.

*

Zakończenie cyklu szkoleń dla Mentorów czwartej grupy

6.04.2014 r.

W sobotę 25 maja 2014 r. kończymy pełny cykl szkoleń dla Mentorów z ostatniej tegorocznej grupy. Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie zamykające cykl oraz wręczenie certyfikatów o godz. 14:30 w sali 205.

*

Rozpoczęcie cyklu szkoleń dla Mentorów czwartej grupy

29.01.2014 r.

W dniu 29 stycznia 2014 r. rozpoczynamy szkolenia dla Mentorów ostatniego – czwartego cyklu. Pierwsze trzy dni szkolenia – odbywającego się w czasie ferii zimowych - poświecone będą tematyce międzykulturowości w edukacji. Szkolenia z kolejnych tematów organizujemy w soboty oraz szkolenie z nowoczesnych technologii w piątki.

Harmonogram szkoleń układamy tak, by zakończyć pełny program z końcem maja 2014 r.

*

 Rozpoczęcie praktyk pedagogicznych w szkołach

13.01.2014 r.

W dniu 13 stycznia 2014 r. studenci 5 cyklu rozpoczynają swoje praktyki w szkołach partnerskich projektu. Prosimy studentów o stawienie się na zaplanowane  pierwsze spotkanie z Mentorem w szkole o godz. 10:00.

Grupa cyklu piątego pozostanie w szkołach do końca października 2014 r.

*

Zebranie organizacyjne studentów

10.01.2014 r.

W dniu 10 stycznia 2014 r. zapraszamy studentów piątego cyklu na zebranie organizacyjne praktyk pedagogicznych, które przewidzieliśmy na dużej przerwie miedzy blokami warsztatów. Omówimy szczegółowo organizację praktyk w szkołach, współpracę z Mentorem, Uczelnianym Opiekunem Praktyk oraz zasady tworzenia Indywidualnego Programu Praktyk.
Biuro wyda Państwu również skierowania  do placówek i materiały do dokumentowania praktyk.

*

 Szósty panel dyskusyjno-ewaluacyjny projektu

16.12.2013 r.

W dniu 16 grudnia  2013 r. o godz. 16:00  odbędzie się szósty panel dyskusyjno-ewaluacyjny projektu. W programie prezentacje:
dr Mateusz Dąsal:     Proces rytualny w dydaktyce

dr Ewa Piwowarska: Rozwój rysunku dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym

oraz: WARSZTAT PRACY Z AKTOREM, który  poprowadzi Bartosz Kopeć, aktor Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestników projektu, w szczególności studentów zaangażowanych w projekt, do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.
Obowiązuje zgłoszenie uczestnictwa mailem na adres: ficek@wsl.edu.pl w terminie do 9 grudnia 2013 r.

*

Losowanie szkół

13.12. 2013 r.

Wszystkich studentów 5 edycji programu Lider serdecznie zapraszamy na  losowanie szkół praktyk,  które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2013 r. w przerwie między blokami zajęć 11.30  w sali 204.

 *

Zebranie z dyrektorami placówek partnerskich projektu

11.12. 2013 r.

Uprzejmie zapraszamy Państwa Dyrektorów placówek partnerskich projektu na spotkanie z biurem projektu w dniu 11.12. 2013 r. o godz. 10:00
W programie zebrania: Podsumowanie pracy 4 cyklu praktyk, wymiana doświadczeń płynących z prowadzenia studentów i szczegółowe zaplanowanie pracy nowej grupy.
Na spotkaniu również informacja o stażach dla Mentorów.

 *

 Nowy projekt dla mentorów - "Wymiana Kadry - Sukces i Doświadczenie"

31.10.2013

Rusza nowy projekt dla mentorów - "Wymiana Kadry - Sukces i Doświadczenie". Szczegółowe informacje o projekcie (opis, regulamin, formularze, partnerzy) znajdziecie Państwo tutaj.

 

Zakończenie rekrutacji studentów do udziału w 5 cyklu praktyk

18.10.2013 r.

Do 18 października 2013 r. Biuro Projektu prowadzi nabór kandydatów do udziału w 5 cyklu programu praktyk unijnych. W tym cyklu utworzymy 2 grupy studenckie, które rozpoczną pracę od przygotowania do praktyk w formie warsztatów. Harmonogram zajęć dostępny w zakładce: Harmonogramy.

Wstępne zgłoszenia chętnych przyjmujemy mailem na adres: dorota@wsl.edu.pl lub ficek@wsl.edu.pl

*

Rozpoczęcie jesiennego cyklu szkoleń dla Mentorów

28.09.2013 r.

28 września 2013 r. inaugurujemy jesienny cykl szkoleń dla Państwa Mentorów.
Zapraszamy obie grupy nauczycieli na spotkanie kursu z autoprezentacji do głównej siedziby Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie przy ul. Nadrzecznej 7
Zajęcia odbywają się na II piętrze w salach 204 i 205 według harmonogramu dosłanego w załączniku poczty mailowej.

*

Rozpoczęcie praktyk w szkołach

27.05.2013 r.

W dniu 27 maja 2013 r. studenci czwartego cyklu rozpoczynają swoje praktyki w szkołach. Prosimy stawić się w placówce o godz. 10:00 i oczekiwać pod sekretariatem szkoły na pierwsze spotkanie z Mentorem. Zabieramy ze sobą imienne skierowanie do odbycia praktyk wydane przez Biuro Projektu.

*

Zakończenie wiosennego cyklu szkoleń dla Mentorów

25.05.2013 r.

25 maja 2013 r. dobiega końca wiosenny cykl szkoleń dla Państwa Mentorów.
Biuro Projektu zaprasza obie grupy nauczycieli na spotkanie informacyjno-organizacyjne,  na którym szczegółowo omówimy tryb pracy z nową grupą studentów w Projekcie.
Spotkanie każdej grupy Mentorów ujęte jest w wiosennym harmonogramie szkoleń.
Grupa A – godz. 9:00, Grupa B – godz. 11:00

*

Warsztat gościnny prof. dr hab. Jacka Pyżalskiego – akcja promocyjna Projektu

24.05.2013 r.

Zakłócenia toku lekcji i nieodpowiednie zachowania uczniów to poważny problem dla wielu nauczycieli oraz znaczący stresor zawodowy. Wiele osób pracujących w szkole wskazuje na słabą skuteczność najczęściej stosowanych metod i jednoczesny brak innych rozwiązań.
Warsztat gościnny prof. dr hab. Jacka Pyżalskiego, specjalisty medycyny pracy, wypełnia tę lukę  prezentując kilkanaście bardzo praktycznych rozwiązań, które mogą być zastosowane w przypadku niewłaściwych zachowań uczniów. Zaprezentowane rozwiązania opierają się  o autorski, sprawdzony dydaktycznie i wychowawczo Model Czterech Kół Zębatych.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych studentów w dniu  24 maja 2013 r.
o godz.16:00 do auli Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie
przy ul. Nadrzecznej 7
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmujemy mailem na adres: ficek@wsl.edu.pl w terminie do 17 maja

*

Piąty panel dyskusyjno-ewaluacyjny projektu

22.05.2013 r.

W dniu 22 maja 2013 r. o godz. 16:00  odbędzie się piaty panel dyskusyjno-ewaluacyjny projektu. W programie prezentacje:
dr Anna Pękala: Wykorzystanie muzyki jako środka wspierającego rozwój dziecka – wybrane aspekty mgr Bogumiła Kmieć: Nauczyciel języków europejskich a kryzys autorytetów.
mgr Przemysław Stencel:  Przykłady  zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w pracy nauczyciela

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestników projektu, w szczególności studentów zaangażowanych w projekt, do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.
Obowiązuje zgłoszenie uczestnictwa mailem na adres: ficek@wsl.edu.pl w terminie do 15 maja 2013 r.

*

Losowanie szkół

10.05.2013 r.

Wszystkich studentów 4 edycji programu Lider serdecznie zapraszamy na  losowanie szkół praktyk,  które odbędzie się w dniu 10 maja 2013 r. w przerwie obiadowej o godz. 13.30 w sali 210.

*

Zebrania studentów

26.04.2013 r.

W dniu 26 kwietnia 2013 r. zapraszamy studentów o godz. 10: 30 (grupa A) i 12:00 (grupa B) do sali 104 na zebrania organizacyjne praktyk pedagogicznych 4 edycji programu Lider. Omówimy szczegółowo organizację praktyk w szkołach, współpracę z Mentorem, Uczelnianym Opiekunem Praktyk oraz zasady tworzenia Indywidualnego Programu Praktyk.
Biuro wyda Państwu również materiały do dokumentowania praktyk.

*

Badanie przydatności zawodowej dla studentów

4.04. 2013 r.

Drodzy Studenci. W dniach 4, 5 i 11 i 12  kwietnia 2013 r. przeprowadzać będziemy badania psychologiczne w kierunku określenia Waszych predyspozycji do wykonywania zawodu nauczyciela-wychowawcy. Badanie składa się z dwóch indywidualnych spotkań z psychologiem, na których przeprowadzona zostanie ankieta, rozmowa, wypełniony kwestionariusz, a po około tygodniu omówione wyniki badania. Każdy uczestnik otrzyma dokument zawierający swój indywidualny profil predyspozycji oraz będzie miał okazję przedyskutować kierunki swojego dalszego rozwoju.

W Biurze Projektu wyłożone są listy, przy pomocy których rezerwujemy termin pierwszego spotkania z psychologiem. Prosimy o zapisywanie się na spotkanie możliwie najpóźniej do 22 marca. Gotowe listy udostępnimy Państwu za pośrednictwem poczty mailowej.

Badanie przeprowadza Centrum Diagnostyki i Terapii „IN COROPRE” z Katowic, a u siebie gościć będziemy pana Szymona Godawę. Serdecznie zapraszamy.

*

Nowi Studenci w projekcie

1.03.2013 r.

Witamy dwie nowe grupy studentów w programie LIDER. Czekają na Państwa warsztaty z pięciu zakresów tematycznych, na które zapraszamy w piątki oraz w dwie soboty w okresie od 1. marca b.r. do 24 maja 2013 r. Szczegółowy harmonogram zajęć znaleźć można w zakładce: HARMONOGRAMY oraz w indywidualnej poczcie mailowej, którą otrzymujecie Państwo z Biura Projektu.

*

Nowi uczestnicy Projektu

1.02.2013 r.

Serdecznie witamy nową grupę Mentorów w projekcie LIDER

W czasie szkolnych ferii zimowych w dniach 19 – 21 lutego rozpoczynamy wiosenny cykl szkoleń dla nowych Mentorów w projekcie.

Zapraszamy Państwa na zajęcia szkoleniowe do budynku Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie przy ul. Kopernika 17/19/21 na zajęcia według planu zamieszczonego w dziale HARMONOGRAMY.

Po feriach kontynuujemy wiosenna sesje szkoleń w każdą sobotę od godz. 8:15 – 15:15

Zapraszamy!

*

Studenci – praktykanci w szkołach ćwiczeń

25.01.2013 r.

Szanowni studenci rozpoczynający praktyki pedagogiczne w szkołach ćwiczeń. Dziś o godz. 10:00 Wasze pierwsze umówione spotkanie z Mentorem w szkole. Prosimy o niezawodną obecność.

*

Zebrania studentów w sprawie szczegółowej organizacji praktyk w szkołach ćwiczeń

02.01.2013 r.

W dniu 11.01.2013 r. zapraszamy studentów o godz. 10: 00 (grupa B) i 12:00 (grupa A) na zebrania organizacyjne praktyk pedagogicznych 3 edycji programu Lider. Omówimy szczegółowo współpracę z Mentorem, Uczelnianym Opiekunem Praktyk oraz zasady tworzenia Indywidualnego Programu Praktyk. Studenci otrzymają skierowania do szkół ćwiczeń. Miejsce: sala 104

*

Czwarty panel dyskusyjny projektu LIDER

22.12.2012 r.

Zapraszamy studentów rozpoczynających w semestrze wiosennym praktyki w szkołach ćwiczeń, Mentorów i Opiekunów Praktyk na IV panel dyskusyjny projektu poświęcony dobrym praktykom młodego nauczyciela tworzącego koncepcje swoich zajęć, tworzącego materiały i planującego swoją pracę pedagogiczną w klasie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11.01. 2013 r. o godz. 16:00 w auli Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie. Zgłoszenia mailem przyjmuje Biuro Projektu w terminie do 4 stycznia 2013 r.

W programie dwa wystąpienia i warsztaty:
- dr Grażyna Zenderowska-Korpus „Jak tworzyć dobre scenariusze lekcji”
- mgr Katarzyna Niedźwiedź: „Co młody nauczyciel wiedzieć powinien. Moja pierwsza lekcja w szkole”

*

Zebranie dyrektorów szkół partnerskich

22.12.1012 r.

W dniu 7 stycznia 2013 r. odbędzie się w Wyższej Szkole Lingwistycznej narada dyrektorów szkół partnerskich. Początek spotkania o godz. 10:00 w sali 109. Szczegółowy program w mailu.
Serdecznie zapraszamy!

*

Losowanie szkół

15.12.1012 r.

Zapraszamy studentów 3 edycji programu Lider na losowanie szkół ćwiczeń, które odbędzie się w dniu 4 stycznia 2013 r. w przerwie obiadowej o godz. 11.30 w sali 204.

*

Trzeci panel dyskusyjny projektu LIDER

2.12.2012 r.

W dniu 18 grudnia o godz. 17:00 odbędzie się w auli Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie panelowe spotkanie wszystkich uczestników projektu LIDER.
Do dyskusji zapraszamy Mentorów, Uczelnianych Opiekunów Praktyk, studentów wszystkich edycji projektu. W programie wystąpienia: dr Mieczysława Materniak-Behrens: „Wspieranie autonomii w procesie uczenia się.” dr Cezary Wosiński: „Jak słuchać, aby do nas mówiono – kilka doświadczeń w temacie aktywnego słuchania.”
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejsze potwierdzenie obecności mailem do Biura Projektu w terminie do 12 grudnia 2012 r. Zapraszamy!

*

Spotkanie dyskusyjne

18.11.1012 r.

W dniu 24 listopada 2012 r. zapraszamy Mentorów pierwszej i drugiej edycji programu LIDER wraz z dyrektorami szkół partnerskich jak również Opiekunów Praktyk na naradę dyskusyjno-organizacyjną mającą na celu konsultację programu praktyk, wymianę doświadczeń w sprawie prowadzenia studentów na praktykach.

*

Badanie przydatności zawodowej dla studentów

23.11.1012 r.

Drodzy Studenci. W dniach 5, 6 i 7 grudnia 2012 r. przeprowadzać będziemy badania psychologiczne w kierunku określenia Waszych predyspozycji do wykonywania zawodu nauczyciela-wychowawcy. Badanie składa się z dwóch indywidualnych spotkań z psychologiem, na których przeprowadzona zostanie ankieta, rozmowa, wypełniony kwestionariusz, a po około tygodniu omówione wyniki badania. Każdy uczestnik otrzyma dokument zawierający swój indywidualny profil predyspozycji oraz będzie miał okazję przedyskutować kierunki swojego dalszego rozwoju.

W Biurze Projektu wyłożone są listy, przy pomocy których rezerwujemy sobie termin pierwszego spotkania z psychologiem. Prosimy o zapisywanie się na spotkanie możliwie najpóźniej do 30 listopada. Gotowe listy udostępnimy Państwu za pośrednictwem poczty mailowej.

Badanie przeprowadza Centrum Diagnostyki i Terapii „IN COROPRE” z Katowic, a u siebie gościć będziemy pana Szymona Godawę. Serdecznie zapraszamy.

*

Zakończenie szkoleń dla Mentorów

15.11.1012 r.

24 listopada dobiega końca jesienny cykl szkoleń dla Państwa Mentorów. Biuro Projektu zaprasza na wręczenie certyfikatów z siedmiu szkoleń oraz spotkanie organizacyjne w sprawie trybu pracy z nową grupą studentów w Projekcie.

Zapraszamy wszystkich Mentorów obecnego cyklu na spotkanie w budynku przy ul. Kopernika 17/19/21 w dniu 24 listopada o godz. 12.30 – sala 201.

*

Spotkanie Mentorów z Opiekunami Praktyk

9.11. 2012

W dniu 7.11.2012. w siedzibie głównej WSL przy ul. Nadrzecznej odbyło się spotkanie z Mentorami i Opiekunami Praktyk studenckich podsumowujące pracę Studentów drugiego naboru.

Uczestnicy spotkania dokonali oceny dotychczasowego przebiegu praktyk i wymienili spostrzeżenia i doświadczenia zebrane w trakcie realizacji praktyk z drugą grupą studentów. Wnioski wypracowane podczas spotkania posłużą doskonaleniu przebiegu praktyk pedagogicznych w najbliższym okresie.

*

Uroczyste rozdanie certyfikatów

3.11.1012 r.

Studenci drugiej tury zakończyli właśnie praktyki w szkołach uzyskali wpisy. Gratulujemy Państwu bardzo dobrych ocen i cieszymy się, że zebraliście Państwo wiele przychylnych opinii prowadzących Państwa Mentorów. W najbliższym tygodniu, w dniu 8 listopada 2012 r. zapraszamy Państwa na uroczyste wręczenie certyfikatów. Zapraszamy do sali 309 o godz. 12.00.

Nieodebrane certyfikaty będzie można pobrać zawsze w godzinach przyjęć Biura Projektu – pok. 305

*

Zebranie informacyjne z Dyrektorami Szkół

21.10 .2012

W dniu 26 października 2012 r. o godz. 11.00 odbędzie się zebranie Biura Projektu z dyrektorami szkół partnerskich w projekcie "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli”, w ramach którego podsumowany zostanie zakończony właśnie kolejny etap studenckich praktyk pedagogicznych.

*

Nowi uczestnicy Projektu

19.10.1012 r.

Witamy dwie nowe grupy studentów w programie szkoleń przygotowujących do odbycia praktyk w szkołach. Czekają na Państwa warsztaty z pięciu zakresów tematycznych, na które zapraszamy w piątki oraz w dwie soboty w okresie od 19 października b.r. do 11 stycznia 2013 r. Szczegółowy harmonogram zajęć znaleźć można w zakładce: harmonogramy oraz w indywidualnej poczcie mailowej, którą otrzymujecie Państwo z Biura Projektu.

*

Szkolenia Mentorów

14.09.1012 r.

Szanowni Państwo Mentorzy,
Zapraszamy serdecznie grupę Mentorów z 2012 r. na jesienny cykl szkoleń projektowych. Zajęcia z zastosowania technologii informatycznych w pracy nauczyciela dla ostatniej grupy rozpoczynają się w piątek, 21 września, a pozostałe kursy – dla całej grupy z 2012 r. rozpoczynają się w sobotę, 29 września. Szczegółowe harmonogramy znajdziecie Państwo w zakładce HARMONOGRAMY oraz w osobistej i szkolnej poczcie mailowej.

Serdecznie zapraszamy!

*

Nowy rok szkolny 2012-2013

10.09.2012 r.

We wrześniu 2102 r. studenci kontynuują praktyki pedagogiczne w szkołach partnerskich pozostając pod indywidualną opieką Mentorów. Życzymy Państwu udanych praktyk i wiele satysfakcji w pracy nauczyciela i pedagoga w nowym roku szkolnym 2012-2013

*

Badanie predyspozycji do wykonywania zawodu nauczyciela-wychowawcy

13.04.2012 r.

W okresie od 17 kwietnia do 11 maja 2012 r. zostanie przeprowadzone badanie przydatności zawodowej drugiej grupy Studentów uczestniczących w projekcie. Stanowi ono istotną podstawę do układania Indywidualnego Programu Praktyk przez Studenta i Mentora. Badanie obejmuje:

 • Spotkanie diagnostyczne z zastosowaniem diagnostycznych narzędzi standaryzowanych oraz autorskich. Badanie o charakterze mieszanym- wywiad i rozmowa psychopedagogiczna oraz zadania testowe.
 • Analizę materiału diagnostycznego oraz tworzenie indywidualnego profilu Studenta
 • Przedstawienie wyników w formie ustnej oraz pisemnej osobom badanym. Wyjaśnianie, odpowiedzi na pytania.

Listy badanych studentów zostaną opublikowane w zakładce HARMONOGRAMY oraz dosłane zainteresowanym pocztą elektroniczną. Prosimy Studentów o stawienie się we wskazanych terminach na rozmowę.

*

Zaproszenie drugi panel dyskusyjno-ewaluacyjny projektu

16.03.2012 r.

W dniu 27 marca 2012 r. o godz. 15.30 – 17.30 odbędzie się drugi panel dyskusyjno-ewaluacyjny projektu.
W programie obok dyskusji prezentacje:
mgr Katarzyna Niedźwiedź Zanim poprowadzisz swą pierwszą lekcję
dr Elżbieta Marek Arteterapia w pracy wychowawczej nauczyciela
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestników projektu, w szczególności studentów zaangażowanych w projekt do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.
Obowiązuje zgłoszenie uczestnictwa mailem na adres: ficek@wsl.edu.pl
Termin do 22 marca 2012 r.

Pierwszy panel ewaluacyjno-dyskusyjny projektu

13.03.2012 r.

Materiały informacyjne są do pobrania tutaj

*

Planowany panel ewaluacyjno-dyskusyjny projektu

24.02.2012 r.

Zapraszamy wszystkich Mentorów oraz Studentów wszystkich grup biorących udział w projekcie na panel dyskusyjny. W programie spotkania wystąpienia trzech prelegentów na temat doświadczeń zebranych w czasie praktyk, metod kreatywnej pracy z uczniami oraz zasad postępowania z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w realiach polskiej szkoły.

Na spotkanie zapraszamy w dniu 13 marca 2012 r. (wtorek) do auli Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie o godz. 17.00 Z uwagi na planowany poczęstunek oraz wręczanie zaświadczeń uczestnictwa prosimy o zgłoszenie uczestnictwa mailem na adres: ficek@wsl.edu.pl do dnia 5 marca.

ZAPRASZAMY GORĄCO.

*

Spotkanie informacyjne Studentów z Biurem Projektu

17.02.2012 r.

W dniu 24 lutego odbędzie się spotkanie informacyjno-instruktażowe Studentów z przedstawicielami Biura Projektu dotyczące organizacji i przeprowadzenia praktyk w szkołach. Podczas spotkania nastąpi przydział do szkół partnerskich.

*

Kontynuacja szkoleń dla Mentorów

12.02. 2012 r.

W dniach 17 i 18 lutego 2012 r. kontynuujemy szkolenia dla Mentorów w projekcie.

Zapraszamy grupę 1. na inauguracyjne zajęcia kursu z nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela-pedagoga, które rozpoczną się w piątek o godz. 16.00 w sali nr 203 w budynku Wyższej Szkoły Lingwistycznej przy ul. Nadrzecznej 7 W sobotę 18 lutego prowadzimy kursy szkoleniowe dla wszystkich Mentorów z nowego naboru. Zajęcia z mentoringu oraz pracy z uczeniem trudnym odbędą się w budynku przy ul. Kopernika 17/19/21 w salach 200 i 201 w godz. 8.15 do 15.15.

Szczegółowy rozkład wszystkich szkoleń dostępny jest w zakładce harmonogramy

*

Kontynuacja szkoleń dla Studentów

10.02.2012 r.

Wszystkich studentów zapisanych do projektu w drugiej turze zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach przygotowujących do odbycia praktyk pedagogicznych. Zajęcia z kilku kolejnych tematów odbywać się będą w głównej siedzibie Uczelni w sali 203 oraz auli w każdy kolejny piątek. Pierwsze spotkanie rozpocznie się 17 lutego 2012 r. o godz. 8.15 w sali 203. Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy rozkład zajęć i terminy dostępne w zakładce harmonogramy.

*

Szkolenia dla Mentorów

25.01.2012 r.

W okresie ferii zimowych rusza kolejny cykl szkoleń dla Mentorów w projekcie. Pracę rozpoczynamy czterodniową kompletną sesją warsztatów z międzykulturowości w nauczaniu. Zajęcia poprowadzą specjaliści z Warszawy w budynku Wyższej Szkoły Lingwistycznej przy ul. Kopernika 17/19/21. Terminy: 6 – 9 lutego 2012 r. Szczegóły w zakładce harmonogramy. Serdecznie zapraszamy nowych Mentorów.

*

Zmiana terminu wręczenia certyfikatów

02.01.2012 r.

Uwaga! Zmiana terminu wręczenia certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach i warsztatach projektowych.
Informujemy, że uległ zmianie termin wręczenia certyfikatów dla pierwszej grupy studentów, kończących praktyki pedagogiczne w ramach projektu. Uroczystość odbędzie się 12. 01.2012. o godz. 11:30 w sali 309. Serdecznie zapraszamy.

*

Zakończenie i rozliczenie praktyk przez pierwszą grupę studentów

25.01.2012 r.

Ostateczny termin uzyskania wpisów mija 25 stycznia 2012 r.

*

Spotkanie informacyjno- organizacyjne dla Mentorów w projekcie

20.01.2012 r.

W dniu 20 stycznia 2012 r. o godz. 16.30 w auli Wyższej szkoły Lingwistycznej w Częstochowie przy ul. Nadrzecznej 7 odbędzie się spotkanie informacyjno- organizacyjne dla nowej grupy nauczycieli podejmujących zadania w projekcie. Omówimy zawartość merytoryczną i praktyczną aktywności nauczyciela- mentora. Przedstawimy ofertę szkoleń, ich szczegółowy harmonogram , obowiązki Mentora jak również zalecany sposób pracy ze studentem. Spotkanie będzie miało charakter wprowadzający do podjęcia zadań w projekcie.

*

Wręczenie certyfikatów pierwszej grupie studentów

05.01.2012 r.

W dniu 5 stycznia o godz. 11.30 zapraszamy pierwszą grupę studentów kończących praktyki projektowe na uroczyste wręczenie kompletu certyfikatów potwierdzających odbyte szkolenia i warsztaty. Akt wręczenia odbędzie się  w sali 309. Serdecznie zapraszamy.

*

Spotkanie z dyrektorami szkół partnerskich

28.12.2011 r.

W dniu 28 grudnia 2011 r. o godz. 12.00 zapraszamy dyrektorów szkół partnerskich w projekcie "WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli" na spotkanie w Wyższej Szkole Lingwistycznej, w ramach którego podsumujemy zakończony właśnie pierwszy etap szkolenia i pracy Mentorów, przekażemy  informacje dotyczące korzystania z materiałów on-line, certyfikatów dla nauczycieli oraz gratyfikacji za opiekę nad studentami.

Poruszone zostaną kwestie delegowania kolejnych praktykantów do szkół oraz dobrych praktyk stosowanych w pracy z studentem. Ustalony zostanie termin rekrutacji nowych Mentorów oraz ich spotkanie organizacyjne z koordynatorem projektu.

Przedyskutujemy również warianty harmonogramów szkoleń dla nowej grupy oraz omówimy bieżące problemy.

*

Szkolenie Metodyczne

15.12.2011 r.

Rozpoczynamy nowy cykl szkoleń dla nowej grupy studentów. Zajęcia  kursu metodycznego prowadzone przez panią Hannę Kryszewską – nauczyciela akademickiego i doświadczonego specjalistę metodyka z Uniwersytetu Gdańskiego odbywają się w dwóch intensywnych sesjach od 8.15  do 17.15 w głównej siedzibie Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie przy ul. Nadrzecznej 7 w sali komputerowej 203. Szczegółowy harmonogram zajęć patrz: harmonogramy.

Przypomnienie o rozliczeniu Indywidualnego Programu Praktyk 

09.12.2011 r.

Przypominamy studentom - uczestnikom projektu  „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli” o konieczności rozliczenia części praktycznej praktyk pedagogicznych. W tym celu zobowiązujemy Państwa do złożenia Opiekunowi Praktyk danej specjalności kompletu dokumentów i zgromadzonych materiałów dydaktycznych składających się na Indywidualny Program Praktyk  oraz skorzystania z ostatnich konsultacji tak, aby do 25 stycznia 2012 r. uzyskać ostatecznie wpisy do indeksów.

*

Harmonogram szkolenia metodycznego dla studentów 

05.05.2011 r.

Harmonogram szkolenia metodycznego dla studentw:

szczegóły

Harmonogram szkoleń dla studentów

04.05.2011 r.

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że nastąpiły zmiany numerów sal w harmonogramie szkoleń dla studentów:

szczegóły

Lista studentów zakwalifikowanych na praktyki pedagogiczne

27.04.2011 r.

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że na praktyki w ramach projektu "WSL – liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli" zostali zakwalifikowani następujący studenci:

lista studentów

 *

Spotkanie organizacyjne dla nauczycieli-mentorów 

19.04.2011 r.

Lider Lider Lider
Lider Lider Lider

*

Nabór na praktyki

14.04.2011 r.

Szanowni Państwo Studenci kierunków nauczycielskich.

Trwa nabór na praktyki w ramach projektu "WSL – liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli". Ci z Państwa, którzy z różnych względów nie złożyli osobiście wymaganych dokumentów do dnia 13.04.2011 mogą dosłać wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie projektu w dziale "Rekrutacja" drogą mailową na adres: dorota@wsl.edu.pl lub zgłaszać się osobiście do pokoju 304 do p. Lidii Gworys celem podpisania i wypełnienia dokumentów praktyk pedagogicznych.
Z pozdrowieniami,
Dorota Wosińska

*

Spotkanie organizacyjne dla nauczycieli-mentorów

09.04.2011 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.04.2011 r. godz.18:00 w Auli Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie z siedzibą na ulicy Nadrzecznej 7 , odbędzie się spotkanie organizacyjne dla nauczycieli- mentorów wytypowanych do udziału w projekcie.

Porządek spotkania w dniu 15.04.2011 r.

 1. Otwarcie zebrania – kierownik Projektu
 2. Przedstawienie harmonogramu szkoleń i omówienie warunków udziału w szkoleniach
 3. Zapoznanie mentorów z planem i organizacją praktyki ciągłej i śródrocznej realizowanych w ramach projektu
 4. Wyznaczenie osób kontaktowych z każdej ze Szkół biorących udział w projekcie
 5. Przedstawienie opiekunów praktyk ze strony WSL
 6. Sprawy wniesione.

*

Losowanie szkół do projektu

06.04.2011 r.

W dniach:

 • 11.04.2011 w godzinach od 10:00 do 12:00 i
 • 13.04.2011 w godzinach od 10:00 do 12:00

odbędzie się losowanie szkół wśród studentów zakwalifikowanych do projektu.

*

II Spotkanie informacyjno-organizacyjne dla studentów biorących udział w projekcie

06.04.2011 r.

W dniu 6.04.2011r. odbyło się zebranie informacyjno- organizacyjne  dla studentów stacjonarnych.  Studenci zapoznali się z  głównymi  celami i założeniami projektu oraz  poinformowani zostali o  organizacji praktyk pedagogicznych realizowanych w ramach projektu.

*

I spotkanie informacyjno-organizacyjne dla studentów biorących udział w projekcie

02.04.2011 r.

W dniu 2.04.2011r. odbyło się zebranie  dla studentów niestacjonarnych. Spotkanie rozpoczął Rektor Wyższej szkoły Lingwistycznej p. dr Cezary Wosiński zachęcając wszystkich do udziału w tym przedsięwzięciu. Następnie koordynator projektu przedstawił główne cele i założenia projektu. Studenci poinformowani zostali również o organizacji praktyk pedagogicznych realizowanych w ramach projektu.

*

Szkoły zakwalifikowane do Projektu

27.03.2011 r.

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że do projektu "WSL – liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli" zostały zakwalifikowane następujące szkoły:

z terenu Gminy Olsztyn i z terenu miasta Częstochowa

*

Spotknie z dyrektorami placówek oświatowych

18.03.2011 r.

W dniu 18.03.2011 r. w sali obrad Gminy Olsztyn odbyło się spotkanie dyrektorów sześciu placówek oświatowych gminy Olsztyn z zespołem projektowym reprezentowanym przez Koordynatora Projektu - Dorotę Wosińską i dwóch Asystentów: Dorotę Ficek i Lidię Gworys. Spotkaniu przewodniczyła Pani wójt – Małgorzata Haładyj.
Dyrektorzy zapoznali się z głównymi założeniami Projektu i uzyskali szczegółowe informacje dotyczące udziału ich szkół w Projekcie.

*

Szkolenia dla studentów - zapytania ofertowe 

15.03.2011 r.

W dziale "zapytania ofertowe" pojawiły się zapytania dotyczące przygotowania materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenie szkolenia studentów, więcej

*

Szkolenia dla nauczycieli - zapytania ofertowe 

07.03.2011 r.

W dziale "zapytania ofertowe" pojawiły się zapytania dotyczące przygotowania materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli, więcej

*

Zakup sprzętu dydaktycznego - zapytania ofertowe 

01.03.2011 r. 

W dziale "zapytania ofertowe" pojawiły się zapytania dotyczące zakupu sprzętu komputerowego i audio-video na potrzeby projektu, więcej

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego