grupy docelowe

 

Grupę docelową stanowi ogółem 300 studentów WSL z kierunków: Pedagogika(60), Filologia Angielska(120) i Filologia Germańska (120)

Grupę docelową stanowi również kadra pedagogiczna dwunastu instytucji oświatowych - 120 nauczycieli i opiekunów praktyk, w których będą się odbywały praktyki oraz którzy aktywnie wezmą udział w warsztatach metodycznych i szkoleniowych specjalistycznych z zakresu:

  • Mentoringu
  • Nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela/pedagoga
  • Pracy z uczniem trudnym
  • Edukacji międzykulturowej
  • Komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • Autoprezentacji
  • Psychologiczno - pedagogicznych


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego